Rezultāti - ArtIn Future - Ētika mākslīgā intelekta jautājumos

Šis intelektuālais rezultāts ir veidots kā mācību materiālu komplekts, kurā apkopoti materiāli gan pašvadītai mācīšanās praksei, gan arī izmantošanai mācību stundās. Šie materiāli skar tēmas par ētikas principiem, kas pielietojami mākslīgajā intelektā. Materiāls ir paredzēts skolotājiem / izglītotājiem, kas saņem īpašas rekomendācijas un materiālus izmantošanai stundās klasē, kā arī paraugmateriālus, ko var viegli pielāgot savu izglītojamo vajadzībām. Saturs ir sadalīts 3 daļās, katras daļas ilgums ir vidēji 3 stundas.

 

Material Collection - Description and instructions for user - links to each material

Materiāls

Ievads mākslīgajā intelektā

Detalizētāks ieskats mākslīgajā intelektā

Detalizētāks ieskats mākslīgajā intelektā – mācību nodarbībai

Ētikas principi un to saistība ar IKT un MI

Gadījumu izpēte par MI potenciālu un riskiem

MI ietekme uz darbu un dzīvi nākotnē, kā arī tā ētiskās sekas

Ētikas prasmes un attieksmes, lai sagatavotu cilvēkus dzīvei un darbam ar MI tehnoloģijām

Ētikas prasmes un attieksmes, lai sagatavotu cilvēkus dzīvei un darbam ar MI tehnoloģijām

Atvērt pasta programmu (ja konfigurēta) vai parādīt e-pasta adresi

pasta programmu e-pasta