ArtIn Future – Artificial Intelligence

Pateicoties Covid-19 pandēmijai, digitalizācija un mākslīgais intelekts mūsu sabiedrībā ir kļuvuši par galveno tendenci. Daudzas organizācijas mēģina ieviest šos risinājumus, lai stiprinātu un attīstītu sava biznesa iekšējo struktūru. Tomēr arī profesionālās izglītības iestādēm ir nepieciešamība apskatīt šos jautājumus. Vēl vairāk - šie divi aktuālie jautājumi ir pilnvērtīgāk jāintegrē skolu mācību programmās un izglītības virzienos, izmantojot holistisku pieeju. Projekts vienkāršā, rotaļīgā veidā parāda, kā izglītības nozarē integrēt digitālās stratēģijas.

Contact:

Sandra Selmina
DTS – Daugavpils Technical School
null  Tel: +37122373488 
null  E-Mail: projekti@dttt.lv

Rezultāti

Ētika mākslīgā intelekta jautājumos

Šis intelektuālais rezultāts ir veidots kā mācību materiālu komplekts, kurā apkopoti materiāli gan pašvadītai mācīšanās praksei, gan arī izmantošanai mācību stundās. Šie materiāli skar tēmas par ētikas principiem, kas pielietojami mākslīgajā intelektā. Materiāls ir paredzēts skolotājiem / izglītotājiem, kas saņem īpašas rekomendācijas un materiālus izmantošanai stundās klasē, kā arī paraugmateriālus, ko var viegli pielāgot savu izglītojamo vajadzībām. Saturs ir sadalīts 3 daļās, katras daļas ilgums ir vidēji 3 stundas.

Digitālās prasmes

Lai saprastu, kā mākslīgais intelekts (MI) patiesība strādā, ir izstrādāts un pilotaktivitātē īstenots MI Boot camp jeb apmācības kurss ar grupu darbu. Tā ir eksperimentāla apmācība pedagogiem un skolēniem, kurai projekta intelektuālā rezultāta vadošais partneris ir izstrādājis apmācības koncepciju un paraugmateriālus. Trīs apmācības bloku laikā - katrs no tiem ilgst 90 minūtes - apmācāmie apgūst, kā mācās cilvēki un kā - mašīnas. Viņi izmanto iegūtās zināšanas praksē, izmēģinot MI lietotnes. Iespējams izmantot kādu no trīs atšķirīgām didaktiskām pieejām (taktilā, lingvistiskā un abstraktā) atkarībā no mērķa grupas mācīšanās stila.

MI uzņēmējdarbības vidē

Intelektuālā rezultāta (IO) 3 īstenošanas gaitā ir izveidots atvērtais izglītojošais un izpētes mezgls OER HUB, kas ir publiski pieejams. Šajā datu bāzē ir apkopoti uzņēmēju sniegtie piemēri un liecības, produkti, kuru izstrādē iesaistīts MI, dažādu uzņēmumu un jomas ekspertu veiksmes stāsti, lai palīdzētu labāk izprast, kā uzņēmumi izmanto MI un kādas kompetences ir nepieciešamas šo uzdevumu veikšanai. Lai tuvāk iepazītos ar OER HUB mezgla materiāliem, klikšķiniet šeit.

Atvērt pasta programmu (ja konfigurēta) vai parādīt e-pasta adresi

pasta programmu e-pasta