Par projektu

2021.gada martā tika sākta Erasmus+ programmas projekta "ArtIn Future" īstenošana. Projekts apskata ļoti aktuālu jautājumu - mākslīgo intelektu (MI). Šī stratēģiskās partnerības projekta ietvaros uzmanība tiek pievērsta mūsdienu globalizētās pasaules ietekmei uz visām paaudzēm (skolēni, skolotāji, uzņēmēji, plašāka sabiedrība), tā mērķis ir palielināt izpratni par MI. Mēs vēlamies ikvienam sniegt atbalstu un nodoršināt vieglu piekļuvi vienai no 2021.gada aktualajām tendencēm, īstenojot projektu "ArtIn Future". "ArtIn Future" projekts pievēršas trīs galvenajiem jautājumiem: ētika mākslīgajā intelektā, digitālās prasmes mākslīgajam intelektam un mākslīgais intelekts biznesa pasaulē. Sīkāka informācija pieejama nākamajās sadaļās.

Atvērt pasta programmu (ja konfigurēta) vai parādīt e-pasta adresi

pasta programmu e-pasta