IO2 - ArtIn Future - Digitālās prasmes

Lai saprastu, kā mākslīgais intelekts (MI) patiesība strādā, ir izstrādāts un pilotaktivitātē īstenots MI Boot camp jeb apmācības kurss ar grupu darbu. Tā ir eksperimentāla apmācība pedagogiem un skolēniem, kurai projekta intelektuālā rezultāta vadošais partneris ir izstrādājis apmācības koncepciju un paraugmateriālus. Trīs apmācības bloku laikā - katrs no tiem ilgst 90 minūtes - apmācāmie apgūst, kā mācās cilvēki un kā - mašīnas. Viņi izmanto iegūtās zināšanas praksē, izmēģinot MI lietotnes. Iespējams izmantot kādu no trīs atšķirīgām didaktiskām pieejām (taktilā, lingvistiskā un abstraktā) atkarībā no mērķa grupas mācīšanās stila.

 

Eksperimentālās apmācības koncepcija – Eksperimentālās apmācības materiāli – MI apmācības kurss jeb Boot Camp

Materiāls

Informācija skolotājiem
Apjēgšana, izmantojot haptisko pieeju
Ievads, izmantojot lingvistisko pieeju
Ievads, izmantojot haptisko un abstrakto pieeju
Kopsavilkums, izmantojot abstrakto un lingvistisko pieeju
Ievads, izmantojot lingvistisko un abstrakto pieeju

Atvērt pasta programmu (ja konfigurēta) vai parādīt e-pasta adresi

pasta programmu e-pasta