Datenschutzerklärung - Einleitung

Politika zasebnosti

Internationaler Bund jemlje varstvo osebnih podatkov zelo resno. Želimo, da veste, kdaj hranimo katere podatke in kako jih uporabljamo. Kot podjetje zasebnega prava za nas veljajo določbe nemškega zveznega zakona o varstvu podatkov (Bundesdatenschutzgesetz BDSG), evropske splošne uredbe o varstvu podatkov (Datenschutzgrundverordnung DS-GVO) in nemškega zakona o telekomunikacijah (Telemediengesetz TMG). Sprejeli smo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo, da predpise o varstvu podatkov spoštujemo tako mi kot zunanji ponudniki storitev.

Verantwortlicher Überschrift

Atbildīgs

Verantwortlicher Einleitung - IB Mitte gGmbH

Persona, kas ir atbildīga par datu apstrādi saistībā ar šīs vietnes darbību, ir IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste (IB Mitte gGmbH) (turpmāk tekstā arī "mēs").

[Translate to Lettisch:] Impressum IB Mitte gGmbH

Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste (IB Mitte gGmbH)
Vertreten durch die Geschäftsführer: Dirk Müller, Jana Rickhoff
Flemmingstr. 8, Haus 23
09116 Chemnitz, Vācija
Tel.: 0371 3375-180
Fakss: 0371 3375-189
E-pasts: IB-Mitte-gGmbH@ib.de

Datenschutzbeauftragter IB e.V.

Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija

Internationaler Bund (IB) Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.
z. Hd. des Datenschutzbeauftragten
Valentin-Senger-Straße 5, 60389 Frankfurt am Main
E-Mail: Datenschutz@ib.de

1. Personenbezogene Daten

Personas dati

Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (piemēram, vārds, adrese vai e-pasta adrese). Principā mēs apstrādājam mūsu lietotāju personas datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu funkcionējošu vietni un mūsu pakalpojumus. Juridiskais pamats tam ir VDAR 6. panta 1. punkts, 1. punkta f) vai b) apakšpunkts. Mūsu lietotāju personas datu turpmāka apstrāde notiek regulāri pēc nepārprotamas piekrišanas. Juridiskais pamats tam ir GDPR 6. panta 1. daļas 1. teikuma a) apakšpunkts. Izņēmuma gadījumos apstrādājam datus arī tad, ja to atļauj normatīvie akti, piem. B. pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta c), d), e) un f) juridisko pamatojumu.

2. Speicherdauer/Löschung

Uzglabāšanas/dzēšanas ilgums

Personas dati tiks dzēsti, tiklīdz glabāšanas mērķis vairs nav spēkā. Kamēr juridiskie uzglabāšanas pienākumi, piemēram, nodokļu un komerctiesību noteikumi, neļauj dzēst jūsu personas datus, mēs ierobežojam jūsu datu apstrādi šajā periodā. Tiklīdz šie likumā noteiktie uzglabāšanas periodi beigsies, dati tiks dzēsti.

3. Direkterhebung der Daten und Übertragung an Dritte

Tieša datu vākšana un nosūtīšana trešajām personām

Parasti mēs ievācam personas datus tieši no jums kā datu subjekta, sniedzot tos mums pašiem. Gadījumā, ja mēs apstrādājam datus, kas nav savākti no jums, mēs jūs informēsim par šo apstākli. Turklāt mēs nenododam nekādus datus trešajām personām, ja vien neesat mums devis skaidru piekrišanu to darīt. Izņēmuma gadījumos mēs varam iesaistīt pakalpojumu sniedzējus, kuri arī var saskarties ar personas datiem. Ja tas tā ir, mēs nodrošinām, ka šie apstrādātāji ir pareizi izvēlēti, un saskaņā ar DS-GVO 28. pantu apņemamies ievērot datu aizsardzības likumus. Ja atsevišķām mūsu piedāvājuma funkcijām izmantojam pasūtījuma pakalpojumu sniedzējus vai vēlamies izmantot jūsu datus reklāmas nolūkos, tālāk mēs jūs detalizēti informēsim par attiecīgajiem procesiem.

4. Erbringung unserer satzungs- / geschäftsmäßigen Leistungen

Mūsu likumā noteikto/uzņēmējdarbības pakalpojumu sniegšana

Ja mēs apkopojam un apstrādājam datus, lai nodrošinātu atbilstību mūsu likumā noteiktajiem un/vai uzņēmējdarbības pakalpojumiem, šīs apstrādes juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunkts. Kā daļu no mūsu likumā noteiktajiem un/vai biznesa pienākumiem un līgumsaistībām mēs apstrādājam datus no dalībniekiem, ieinteresētajām pusēm, dalībniekiem, klientiem, apmeklētājiem, pretendentiem un partneriem. Parasti datu apstrāde attiecas uz šādām kategorijām:

 • Personas un pamatdati (piemēram, vārds, adrese, dzimšanas datums),
 • Kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs un e-pasta adrese),
 • Līguma dati (piem.: līguma noslēgšanas datums un saturs), kā arī
 • Maksājumu dati (piemēram, bankas rekvizīti), ja tie ir nepieciešami līgumattiecībām

Attiecībā uz datu apstrādi, kas pārsniedz likumā noteikto un/vai ar uzņēmējdarbību saistītu uzdevumu izpildi vai līgumu uzsākšanu un izpildi, mēs atsaucamies uz leģitīmo interešu aizsardzību saskaņā ar 6.panta 1.punkta 1.punkta f) DS- GVO, ja mēs šim nolūkam neesam saņēmuši jūsu nepārprotamu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta 1. punkta a) apakšpunkts). Mēs iegūsim šādu informāciju galvenokārt tad, ja datu apstrāde attiecas uz īpašām personas datu kategorijām (piemēram, veselības dati). Ja piekrišana attiecas uz bērna datiem, tiek saņemta likumīgā aizbildņa piekrišana. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu savu datu apstrādei, un tā būs spēkā nākotnē.

5. Ihre Rechte als Betroffener

Jūsu kā datu subjekta tiesības


Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

 • tiesības saņemt bezmaksas informāciju par jūsu saglabātajiem datiem,
 • tiesības uz labojumu,
 • tiesības uz dzēšanu,
 • tiesības uz apstrādes ierobežošanu,
 • tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tādu iemeslu dēļ, kas izriet no jūsu konkrētās situācijas. Šādas iebilduma tiesības attiecas uz datu apstrādi saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta 1. teikuma e) un f) apakšpunktu. Jūs jebkurā laikā varat arī iebilst pret profilēšanu un datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkā.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Ja apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jūs varat to jebkurā laikā atsaukt, un tā būs spēkā nākotnē.

Lai aizstāvētu savas tiesības vai ja jums ir kādi jautājumi, varat sazināties ar Internationaler Bund datu aizsardzības inspektoru e. V. šādā adresē: datenschutz@ib.de.

6. Keine automatisierte Entscheidungsfindung

Automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana saskaņā ar DS-GVO 22. panta 1. un 4. punktu, nenotiek.

7. Kontaktaufnahme

kontaktpersona

Sazinoties ar mums pa e-pastu vai izmantojot saziņas veidlapu, jūsu norādītie dati (jūsu e-pasta adrese, jūsu vārds un tālruņa numurs, ja tāds ir) tiks saglabāti, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Mēs dzēšam šajā kontekstā radušos datus pēc tam, kad glabāšana vairs nav nepieciešama, vai ierobežojam apstrādi, ja pastāv ar likumu noteikti uzglabāšanas pienākumi. Jūsu personas dati vākšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā tiek aizsargāti ar tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, lai tie nebūtu pieejami trešajām personām. Tomēr vēlamies norādīt, ka datu pārraidei internetā (piemēram, sazinoties pa e-pastu) var būt drošības nepilnības. Sazinoties pa e-pastu, mēs nevaram garantēt pilnīgu datu drošību, tāpēc iesakām informāciju sūtīt pa pastu par informāciju, kas prasa augstu konfidencialitātes līmeni.

8. Verschlüsselung

šifrēšana

Šī vietne izmanto tā saukto TLS šifrēšanu drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātu konfidenciāla satura pārsūtīšanu, piemēram, pieprasījumus, ko jūs nosūtāt mums kā vietnes operatoram. Jūs varat atpazīt šādu šifrētu savienojumu pēc tā, ka pārlūkprogrammas adreses rindiņa mainās no "http://" uz "https://" un pēc aizvērtā "slēdzenes" simbola pārlūkprogrammas rindā. Ja šī TLS šifrēšana ir aktivizēta, datus, ko jūs mums pārsūtāt, nesankcionētas trešās puses parasti nevar nolasīt, kad tie tiek nosūtīti mums.

9. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

Personas datu vākšana, apmeklējot mūsu vietni

Ja vietni izmantojat tikai informatīviem nolūkiem, t.i., ja nereģistrējaties vai citādi nesniedzat mums informāciju, mēs apkopojam tikai tos personas datus, kurus jūsu pārlūkprogramma nosūta mūsu serverim. Ja vēlaties apskatīt mūsu tīmekļa vietni, mēs apkopojam šādus datus, kas ir tehniski nepieciešami, lai mēs varētu jums parādīt mūsu vietni un nodrošināt stabilitāti un drošību (juridiskais pamats ir 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkts, 1 lit. f) DS — ĢMO).

 • IP adrese
 • Pieprasījuma datums un laiks
 • Laika joslu atšķirība no Griničas laika (GMT)
 • Pieprasījuma saturs (konkrēta lapa)
 • Piekļuves statusa/HTTP statusa kods
 • pārsūtīto datu apjoms
 • Vietne, no kuras tiek saņemts pieprasījums
 • pārlūkprogrammas
 • Operētājsistēma un tās saskarne
 • Pārlūka programmatūras valoda un versija.

Zemāk mēs parādām, kā mēs apkopojam informāciju jūsu vietnes apmeklējuma laikā un kā tā tiek izmantota.

11. Cookies

Cookies

Papildus iepriekšminētajiem datiem, jūsu datorā tiek saglabāti sīkfaili, kad izmantojat mūsu vietni. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā, mobilajā tālrunī vai citā ierīcē jūsu izmantotajā pārlūkprogrammā un caur kuriem noteikta informācija nonāk sīkdatnes iestatīšanas vietā (šeit: mums). Sīkdatnes nevar palaist programmas vai pārsūtīt vīrusus uz jūsu datoru.

Šī vietne izmanto īslaicīgas un pastāvīgas sīkdatnes, kuru darbības joma un funkcionalitāte ir izskaidrota tālāk:

Pārejoši sīkfaili tiek automātiski izdzēsti, kad aizverat pārlūkprogrammu. Tie jo īpaši ietver sesijas sīkfailus. Tajos tiek saglabāts tā sauktais sesijas ID, ar kuru vienai sesijai var piešķirt dažādus pieprasījumus no jūsu pārlūkprogrammas. Tas ļauj atpazīt jūsu ierīci, kad atgriežaties mūsu vietnē. Sesijas sīkfaili tiek dzēsti, aizverot pārlūkprogrammu. Šīs īslaicīgās sīkdatnes ir nepieciešamas, lai nodrošinātu jums vietni un varētu piegādāt saturu, kuram esat piekļuvis. Dažas no šīm sīkdatnēm tiek izmantotas arī, lai iespējotu noteiktas vietnes funkcijas, piemēram, saglabātu jūsu sīkfailu iestatījumus mūsu vietnē, tādējādi padarot jūsu apmeklējumu ērtāku. Šo sīkdatņu izmantošana ir balstīta uz TDDDG 25.panta 2.punktu Nr.2.

Savukārt pastāvīgie sīkfaili tiek automātiski dzēsti pēc noteikta laika perioda, kas var atšķirties atkarībā no sīkfaila.
Ciktāl mūsu sīkdatnes ir tehniski nepieciešamas tīmekļa vietnes un tās pamatfunkciju nodrošināšanai, to glabāšana un piekļuve šīm sīkdatnēm ir balstīta uz TDDDG 25.panta 2.punktu Nr.2. Jebkura turpmāka datu apstrāde ir balstīta uz GDPR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu, saskaņā ar kuru mūsu likumīgās intereses ir nodrošināt apmeklētājiem pareizi funkcionējošu vietni un pēc iespējas efektīvāk izmantot vietni tuvu. Šo tehniski nepieciešamo sīkfailu apkopotie lietotāja dati netiek izmantoti, lai izveidotu lietotāju profilus.

Pretējā gadījumā sīkfailus parasti izmanto tikai ar jūsu piekrišanu, pamatojoties uz TDDDG 25. panta 1. daļu. Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā, un tā ir spēkā nākotnē. Lai iegūtu papildinformāciju par šo sīkfailu funkcijām, skatiet šīs privātuma politikas skaidrojumus (atkarībā no funkcijas vai pakalpojuma, kas izmanto šādas izvēles sīkfailus).
Jūs varat pārvaldīt savu piekrišanu neobligāto sīkfailu izmantošanai sīkfailu iestatījumos. Varat arī kontrolēt jebkuru sīkfailu iestatījumus, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus. Jūs jebkurā laikā varat izdzēst visas sīkdatnes pārlūkprogrammas iestatījumos. Varat arī konfigurēt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm, piem. B. tā sauktās trešās puses sīkdatnes, kuras iestata trešās puses, vai parasti novērš visas sīkdatnes vai atļauj sīkfailus tikai atsevišķi. Vēlamies norādīt, ka jūs, iespējams, nevarēsit izmantot visas šīs vietnes funkcijas, ja novērsīsit vai ierobežosiet sīkfailu izmantošanu vietnei.

24. Matomo

Matomo

Mēs esam iekļāvuši Matomo, InnoCraft Limited pakalpojumu, 150 Willis Street, Wellington 6011, Jaunzēlande, šajā tīmekļa vietnē ("Matomo"). Matomo ir atvērtā pirmkoda programmatūras rīks, lai analizētu, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietni. Cita starpā mēs izmantojam iegūtos datus un informāciju, lai novērtētu šīs vietnes izmantošanu un apkopotu tiešsaistes pārskatus, kas parāda darbības mūsu vietnē. Šiem nolūkiem pakalpojums izmanto sīkfailus, lai cita starpā ierakstītu jūsu pārlūkprogrammai piešķirto pseidonimizētu kodu (tā saukto lietotāja ID), no kuras trešās puses vietnes jūs nonācāt mūsu vietnē (tā sauktais novirzītāja URL), informāciju. par piekļuves laiku un vietu, no kurienes piekļuve radās, kuras mūsu vietnes daļas jūs apmeklējat un cik bieži un cik ilgi jūs skatījāties noteiktu mūsu vietnes daļu. Jūsu IP adrese tiek automātiski saīsināta, un tāpēc Matomo to anonīmi ieraksta tikai. Izmantojot novērtētos datus un tiešsaistes atskaites, mēs gūstam ieskatu par to, kā tiek izmantota mūsu vietne. Tas ļauj mums pielāgot un uzlabot vietni, pamatojoties uz faktisko apmeklētāju lietojumu un lietotāju vajadzībām.

Matomo iestata sīkfailus jūsu ierīcē iepriekš aprakstītajiem mērķiem. Sīkdatnes tiek saglabātas jūsu pārlūkprogrammā ne ilgāk kā 1 gadu. Katru reizi, kad apmeklējat mūsu vietni, iepriekš minētie dati tiek nosūtīti mums. Šos personas datus mēs glabājam un apstrādājam. Mēs nenododam šos personas datus trešajām personām.

Matomo tiek izmantots tikai mūsu apakšpakalpojumu sniedzēja Hetzner Online GmbH serverī, Industriestr. 25, 91719 Gunzenhausen, mitināts (tā sauktais "Matomo On-Premise" risinājums), ko nodrošina mūsu pakalpojumu sniedzējs rms GmbH, Königstr. 43b, 70173 Stuttgart ("rms"). Tāpēc iepriekš minētie dati un atskaites tiek glabāti un apstrādāti tikai šajā serverī. Saglabātie izejas dati tiek dzēsti reizi gadā, t.i., ne vēlāk kā gadu pēc to savākšanas. Tā kā esam noslēguši līgumu par pasūtījuma apstrādi ar rms, dati tiek pārsūtīti šim pakalpojumu sniedzējam, pamatojoties uz DS-GVO 28. pantu. RMS apstrādā datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un mūsu vārdā.

Jūs varat neļaut Matomo apstrādāt jūsu datus jau no paša sākuma, savā pārlūkprogrammā aktivizējot tā saukto "Neizsekot" iestatījumu, ko varat izmantot, lai norādītu, ka nevēlaties, lai par jums tiktu izveidoti nekādi lietotāja profili. Matomo neievāc nekādus datus no jums, ja esat aktivizējis šo iestatījumu "Neizsekot".

Jūs varat arī jebkurā laikā novērst sīkdatņu iestatīšanu mūsu vietnē, izmantojot atbilstošu iestatījumu izmantotajā pārlūkprogrammā, un tādējādi pastāvīgi iebilst pret sīkdatņu iestatīšanu. Šāds izmantotās pārlūkprogrammas iestatījums arī neļautu Matomo iestatīt sīkfailus jūsu ierīcē. Turklāt Matomo jau iestatīto sīkfailu var dzēst jebkurā laikā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citas programmatūras programmas.

Papildinformāciju un Matomo piemērojamos datu aizsardzības noteikumus var atrast vietnē https://matomo.org/privacy/

Mēs izmantojam Matomo tikai ar jūsu piekrišanu. Tāpēc Matomo sīkdatņu izmantošanas juridiskais pamats ir TDDDG 25. panta 1. punkts. Juridiskais pamats datu apstrādei saistībā ar Matomo ir GDPR 6. panta 1. daļas 1. punkta a) apakšpunkts. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai un/vai savu datu apstrādei jebkurā laikā un uz nākotni, noņemot atzīmi attiecīgajās izvēles rūtiņās, lai pielāgotu savu piekrišanu (kategorija "Statistika") zem šīs saites: lai pielāgotu piekrišanu.

25. ReadSpeaker webReader

ReadSpeaker webReader

Tīmeklī esam integrējuši lasīšanas funkciju — ReadSpeaker tīmekļa lasītāju (“webReader”) no ReadSpeaker Holding B.V., Princenhof park 13, 3972 NG Driebergen-Rijsenburg, Nīderlande (“ReadSpeaker”). Izmantojot šo pakalpojumu, lietotāji var nolasīt mūsu vietnē pieejamos tekstus. Tas ir paredzēts, lai padarītu vietni viegli lietojamu un pieejamu visiem apmeklētājiem.

WebReader tiek aktivizēts, kad lietotājs noklikšķina uz atbilstošās pogas. Tiek izveidots savienojums starp lietotāja gala ierīci un tīmekļa lasītāja serveri. Tiek nosūtīti noteikti tehniskie dati par jūsu gala ierīci (piemēram, IP adrese, pieprasītās lapas nosaukums un URL, izguves datums un laiks, informācija par jūsu operētājsistēmu un tīmekļa pārlūkprogrammu, novirzītāja URL, http statusa kods) un lasāmais teksts. WebReader — iesniegtais serveris. Tur tiek ģenerēts audio fails, kas tiek nosūtīts uz jūsu gala ierīci, izmantojot straumēšanas metodi. Kad process būs pabeigts, jūsu iesniegtie dati tiks dzēsti, lai gan daži tehniskie dati (piemēram, IP adrese) var tikt saglabāti standarta tīmekļa žurnālos noteiktu laiku drošības nolūkos. Tīmekļa servera žurnāli tiek automātiski izdzēsti vēlākais pēc 30 dienām.

Pretējā gadījumā ReadSpeaker tikai ieraksta un saglabā klikšķu skaitu uz lasīšanas funkciju un valodu. Tomēr šie dati nav saistīti ar jūsu IP adresi vai citu informāciju, kas var jūs identificēt. Nav izveidots neviens lietotāja profils. Klikšķu skaits un valoda tiek novērtēta tikai statistiski.

webReader izmanto sīkfailus, kas ir tehniski nepieciešami pakalpojuma sniegšanai. Tie tiek iestatīti tikai tad, ja WebReader tiek aktivizēts, noklikšķinot uz atbilstošās pogas un lietotājs mums skaidri norāda, ka vēlas izmantot WebReader pakalpojumu. Ja lietotājs veic iestatījumus tīmekļa lasītājā (piemēram, maina lasīšanas ātrumu, fonta lielumu, skaļumu utt.), šī informācija tiek saglabāta jūsu pārlūkprogrammas sīkfailā, lai iestatījumi tiktu saglabāti, pārvietojoties mūsu vietnē. Iestatījumi tiek saglabāti tikai lokāli lietotāja pārlūkprogrammā un netiek pārsūtīti uz ReadSpeaker vai mums. Sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas pēc sesijas beigām. Mēs esam noslēguši pasūtījumu apstrādes līgumu ar ReadSpeaker, lai datu apstrāde tiktu veikta tikai mūsu vārdā un saskaņā ar mūsu norādījumiem.

WebReader sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir TDDDG 25. panta 2. punkts Nr. 2. Tiesiskais pamats datu apstrādei saistībā ar tīmekļa lasītāja lietošanu ir GDPR 6. panta 1. daļas 1. teikuma f) apakšpunkts. Mums ir likumīgas intereses padarīt vietnes saturu pieejamu visiem mūsu vietnes apmeklētājiem un nodrošināt pēc iespējas iekļaujošāku lietotāja pieredzi.

12. Friendly Captcha

Friendly Captcha

Lai nodrošinātu adekvātu datu drošību, iesniedzot veidlapas, mūsu vietnes daļās izmantojam "Friendly Captcha". Šī pakalpojuma sniedzējs ir Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee. Friendly Captcha tiek izmantots, lai pārbaudītu, vai datus mūsu tīmekļa vietnēs (piemēram, saziņas formā) ievadījusi fiziska persona vai ļaunprātīgi, izmantojot mašīnu vai automatizētu apstrādi. Šī pārbaude tiek veikta, izmantojot aprēķina uzdevumu, ko automātiski atrisina jūsu ierīce. Šeit netiek izmantoti sīkfaili un netiek veikta izsekošana.

Ja izsauksiet kādu mūsu vietnes apgabalu, kurā ir integrēta Friendly Captcha, tiks izveidots kontakts ar Friendly Captcha serveri, kur tiks sniegti tikai šim nolūkam nepieciešamie tehniskie dati (ieskaitot IP adresi, pieprasījuma datumu un laiku, novirzītāju , HTTP pieprasījums Galvenes dati, vaicājumu skaits) un attiecīgā aritmētiskā uzdevuma risinājums tiek pārsūtīti uz Friendly Captcha. No IP adreses, izmantojot vienvirziena šifrēšanu, tiek veidota skaitļu kombinācija (tā sauktā jaucējvērtība), kas neļauj izdarīt secinājumus par jūsu personu vai IP adresi. Pēc tam IP adrese tiek nekavējoties izmesta un netiek saglabāta. Tikai jaucējvērtība tiek glabāta draudzīgajā captcha serverī ne ilgāk kā 30 dienas un pēc tam tiek dzēsta.

Draudzīgā Captcha izmanto decentralizētu servera struktūru. Pēc noklusējuma dati tiek apstrādāti serverī, kas ir vistuvāk jūsu gala ierīces piekļuves punktam. Tāpēc atkarībā no piekļuves punkta dati var tikt apstrādāti arī valstīs ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), kurām var nebūt līdzvērtīga datu aizsardzības līmeņa (piemēram, ASV). Jebkura datu pārsūtīšana uz ASV tika nodrošināta ar standarta datu aizsardzības klauzulām, ko apstiprinājusi ES Komisija, tāpēc datu pārsūtīšana uz ASV ir balstīta uz GDPR 46. panta 2. punkta c) apakšpunktu.
Esam noslēguši pasūtījumu apstrādes līgumu ar Friendly Captcha GmbH. Tādēļ datu apstrāde, ko veic Friendly Captcha, ir pakļauta tikai norādījumiem un mūsu vārdā saskaņā ar DS-GVO 28. pantu.
Mēs izmantojam Friendly Captcha tikai, lai atklātu un novērstu vietnes nelikumīgu izmantošanu. Šī datu apstrāde notiek, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta f) apakšpunktu. Mūsu likumīgās intereses ir nodrošināt mūsu tīmekļa piedāvājumu drošību un novērst to nepareizu izmantošanu automatizētai spiegošanai un surogātpasta sūtīšanai. Papildinformāciju par Friendly Captcha un Friendly Captcha GmbH datu aizsardzības deklarāciju var atrast šajā saitē: https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/

13. Google Ads

Mēs izmantojam Google reklāmas no Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”), lai ar reklāmām pievērstu uzmanību mūsu vietnei. Pakalpojums tiek izmantots, lai rādītu reklāmu meklētājprogrammā, Google vietnēs un trešo pušu vietnēs, kuras pārvalda Google partneri (“Google reklāmas tīkls”).

Tomēr mūsu vietnē netiek rādīta neviena Google reklāma. Tādēļ Google Ads mūsu vietnē neuzstāda sīkfailus, netiek izveidots servera savienojums ar Google un netiek pārsūtīti dati Google saistībā ar Google Ads. Mēs neizmantojam Google Ads ar reklāmguvumu vai atkārtotā mārketinga funkciju, un mēs neesam saistījuši Google Ads ar Google Analytics vai kādu citu pakalpojumu.

Google reklāmas tīklā Google parāda mūsu reklāmas, uzņemoties atbildību. Google ir atbildīgs par atlasi, kura reklāma kādam lietotājam tiek rādīta Google reklamēšanas tīklā. Mēs nevaram sniegt norādījumus vai precīzāk ietekmēt šo atlasi. Pasūtot sludinājumus, mēs varam noteikt tikai aptuvenus ierobežojumus tam, kur var tikt rādīta iespējamā reklāma, izmantojot dažas Google nodrošinātās noklusējuma opcijas. Šajā kontekstā mēs nenododam uzņēmumam Google nekādus personas datus, kā arī nesaņemam Google apstrādātos datus par lietotājiem, kuriem tiek rādītas reklāmas, kā arī mums nav ciešākas ietekmes uz saistīto datu apstrādi.

Ja piekļūstat mūsu vietnei, izmantojot Google reklāmu, Google saņems jūsu IP adresi un tehnisko informāciju par jūsu ierīci, jo tiks izveidots savienojums ar Google serveri. Sīkdatne ar individuālu kodu, kas var tikt izmantota jūsu pārlūkprogrammas atpazīšanai, var tikt saglabāta arī lapā, kurā tiek rādīta reklāma. Cik mums ir zināms, šādas sīkdatnes apkopo informāciju par reklāmām (piemēram, vizuālos kontaktus un klikšķus uz reklāmas baneriem) un, ja piemērojams, atteikšanās informāciju (atzīmējot, ka lietotājs vairs nevēlas, lai viņu uzrunā). Ja esat reģistrēts Google pakalpojumā, Google var piešķirt informāciju jūsu kontam. Papildinformāciju par jebkuriem Google Ads izmantotajiem sīkfailiem vai datu apstrādi, tostarp juridisko pamatu, var atrast attiecīgajā lapā, kurā tiek atskaņota reklāma, ti, Google vai trešo pušu vietnēs, kas ir daļa no Google reklāmas tīkla, ir . Tur arī varat veikt jebkādus iestatījumus attiecībā uz sīkdatņu izmantošanu.

Mēs vēlamies norādīt, ka Google var apstrādāt datus saviem nolūkiem un ka mums nav ietekmes uz jūsu datu apstrādi Google. Papildinformāciju par datu aizsardzību Google var atrast šeit: www.google.com/intl/de/policies/privacy and services.google.com/sitestats/de.html

Mēs paši savā vietnē neesam iekļāvuši nevienu Google Ads reklāmu (skatīt iepriekš). Saistībā ar Google Ads mēs nesaņemam nekādus personas datus no Google par lietotājiem, kuriem tiek rādītas mūsu reklāmas. Mums tiek sūtīti tikai statistiski (apkopoti) novērtējumi, kas sniedz informāciju par to, uz kurām reklāmām un cik bieži ir noklikšķināts. Mēs nevaram identificēt atsevišķus lietotājus, pamatojoties uz šo informāciju.

Tāpēc mēs parasti neapstrādājam nekādus personas datus saistībā ar Google Ads. Tikai atsevišķos gadījumos, piemēram, kad lietotāji mums nosūta jautājumu, kas attiecas uz kādu no mūsu sludinājumiem, datus var apstrādāt saskaņā ar vispārīgajiem principiem, kas izklāstīti šajā datu aizsardzības deklarācijā. Uz šādiem jautājumiem tiek atbildēts, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta f) apakšpunktu, saskaņā ar kuru mūsu likumīgās intereses ir pareiza pieprasījuma apstrāde.

Vēlamies arī norādīt, ka datu subjektu tiesības (piemēram, informācijas pieprasījumus) saistībā ar Google Ads visefektīvāk var īstenot tieši ar Google. Tā kā Google atlasa un parāda reklāmu un novērtē to tieši, kā paskaidrots iepriekš. Tikai uzņēmumam Google ir piekļuve personas datiem, kas tiek apstrādāti šim nolūkam. Ja jums joprojām ir nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mums.
Papildinformāciju par jūsu personas datu apstrādi, ko Google veic Google Ads ietvaros, par kontaktdatiem, ar kuru palīdzību varat aizstāvēt savas kā datu subjekta blakus tiesības pret Google, un piemērojamajiem Google datu aizsardzības noteikumiem varat atrast vietnē https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ un vietnē https://policies.google.com/technologies/ads

21. YouTube-Videos

YouTube video

Mūsu vietnē tiek izmantoti spraudņi no vietnes YouTube ("YouTube"), ko pārvalda uzņēmums Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Ja apmeklējat kādu no mūsu lapām, kas aprīkotas ar YouTube spraudni, tiks izveidots savienojums ar Google serveriem. Google ir informēts, kuras mūsu lapas esat apmeklējis. Ja esat pieteicies savā YouTube kontā, jūs ļaujat Google piešķirt jūsu sērfošanas uzvedību tieši jūsu personīgajam profilam. Varat to novērst, iepriekš atsakoties no sava YouTube konta.

Mēs integrējam YouTube spraudņus tā, ka, skatoties videoklipus mūsu vietnēs, parasti netiek iestatīti sīkfaili (tā sauktais paplašinātās datu aizsardzības režīms).

Turklāt YouTube videoklipi tiek ielādēti un atskaņoti tikai pēc tam, kad esat aktivizējis YouTube videoklipu atskaņošanu mūsu lapās. Ja pēc tam sākat YouTube videoklipu, YouTube var saņemt jūsu IP adresi kopā ar informāciju par attiecīgo videoklipu un jūsu atskaņošanas funkciju izmantošanu.
Iepriekš minētos datus Google var nosūtīt arī uz serveriem ASV. ASV pašlaik nav noteikts tāds datu aizsardzības līmenis, kas būtu līdzvērtīgs ES datu aizsardzības līmenim, un tas var radīt papildu riskus attiecībā uz jūsu datiem. Piemēram, var būt grūtāk aizstāvēt savas datu aizsardzības tiesības, un pastāv risks, ka jūsu datiem var piekļūt amatpersonas.  Cik mums zināms, Google ir nodrošinājis šo datu pārsūtīšanu ar ES Komisijas apstiprinātām standarta datu aizsardzības klauzulām, tādējādi šī datu pārsūtīšana ir pamatota ar DS-GVO 46. panta 2. punkta c) apakšpunktu. Sīkāku informāciju varat atrast šeit: https://policies.google.com/privacy/frameworks 

Mēs izmantojam YouTube saturu, lai uzlabotu lietotāja pieredzi, apmeklējot mūsu vietni.
YouTube satura integrācijas un ar to saistītās jūsu datu pārsūtīšanas uzņēmumam Google pamatā ir GDPR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkts. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai lietošanai, noņemot atzīmi no attiecīgajām izvēles rūtiņām, lai pielāgotu savu piekrišanu (piekrišana kategorijai "Statistika") zem šīs saites: lai pielāgotu piekrišanu.

Vēlamies norādīt, ka mums nav nekādas ietekmes uz Google savākto datu turpmāko apstrādi (ieskaitot jebkādu datu pārsūtīšanu uz trešajām valstīm). Papildinformāciju par to, kā YouTube un Google apstrādā lietotāju datus un kā šie dati tiek apstrādāti, var atrast YouTube datu aizsardzības deklarācijā: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

AI-Future-Project_Lizenzen

Licences

Visu šeit sniegto saturu, ko radījuši projekta dalībnieki, var izmantot saskaņā ar CC BY SA un CC BY ND licencēm ar attiecīgajām tiesībām un pienākumiem.

26. Ergänzungen dieser Datenschutz-Erklärung

Papildinājumi šai datu aizsardzības deklarācijai

Tehniskās attīstības vai izmaiņu dēļ mūsu uzņēmējdarbībā laiku pa laikam ir jāpielāgo mūsu datu aizsardzības vadlīnijas. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas šajā deklarācijā un informēsim par izmaiņām šeit.

27. Fragen und Kommentare

jautājumi un komentāri

Ja jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai komentāri par datu aizsardzības tēmu, lūdzu, sūtiet e-pastu Starptautiskās federācijas datu aizsardzības speciālistam: datenschutz@ib.de.

Datenschutzinfo Bewerber IB-Gruppe


Informacije o varstvu podatkov za kandidate za ponudbe zaposlitve v skupini IB

Velik pomen pripisujemo varovanju vaših osebnih podatkov. Zato vas želimo v skladu z ustreznimi predpisi o varstvu podatkov (BDSG, DSGVO) obvestiti o tem, kako se ravna s podatki vaših prosilcev v okviru postopka prijave.

 > Vse informacije so na voljo tukaj

Datenschutzinfo Bewerber FWD


Informacije o varstvu podatkov za prijavitelje prostovoljnih storitev IB (FSJ, FÖJ, BFD)

v skladu s 13., 14., 21. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR)

 > Vse informacije so na voljo tukaj

Atvērt pasta programmu (ja konfigurēta) vai parādīt e-pasta adresi

pasta programmu e-pasta