Partner

IB Mitte gGmbH

Strengthening Being Human

"Internationaler Bund" (IB) ir viens no lielākajiem pakalpojumu sniedzējiem jaunatnes, sociālā un izglītības darba jomā Eiropā. Organizācijas moto: "Stiprinām cilvēcību". IB ir vairāk nekā 700 organizācijas un filiāles 300 vietās visā pasaulē, viņi ik gadu palīdz 350 000 bērnu, pusaudžu, pieaugušo un vecāka gadagājuma cilvēku plānot un pilnveidot savu karjeru un personīgos jautājumus, piedāvājot plašu pakalpojumu klāstu.

BEST

BEST for short

"BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und and Personaltraining GmbH" jeb BEST institūts - tā ir privāta organizācija, kas ir sniegusi veiksmīgu atbalstu cilvēkiem personālresursu jomā vairāk nekā 25 gadu garumā, īpašu uzmanību veltot izglītošanai, apmācībai un skološanai.

TUD

Technical University Dresden

"Technische Universität Dresden" (TUD): Drēzdenes Tehniskā universitāte ir publiska universitāte, kurā mācās 32 000 studentu - tā ir lielākā universitāte Saksijas federālajā zemē. Vācijas valdība tai ir piešķīrusi vienu no vienpadsmit "Izcilības universitātes" zīmēm, pateicoties tās vadošajai lomai un dinamiskajai darbībai zinātnisko pētījumu un mācīšanas jomā. Neskatoties uz universitātes tehnisko sākotni, tās 18 fakultātēs var apgūt 121 grāda programmu.

CEIP

FÉLIX CUADRADO LOMAS

CEIP "FÉLIX CUADRADO LOMAS" - tas ir pirmsskolas un sākumskolas sabiedriskais centrs Spānijā, Cisternigā, lauku rajonā, netālu no provinces galvaspilsētas Valladolidas. Mācību procesu caurvij metodoloģiskā līnija, kas balstīta aktivitātē, atklāšanā un individuālā mācīšanās procesā, iesaistot visus skolēnus mācīšanās procesā. Plaši veicināta tiek piekļuve IKT rīkiem kā veidam uzlabot skolas sniegtās izglītības kvalitāti.

DTS

Daugavpils tehnikums

PIKC "Daugavpils tehnikums" ir profesionālās izglītības competences centrs Latvijā. Tas nodrošina kvalitatīvu profesionālo izglītību 16-20 gadus veciem izglītojamajiem dažādās nozarēs, ieskaitot IKT (programmēšana un datorsistēmu apkalpošana), dzelzceļa transportu un pakalpojumus, autotransportu, loģistiku, friziermākslu un klientu apkalpošanu. Tehnikums ir dibināts 1921.gadā, šobrīd tajā mācās aptuveni 780 audzēkņi.